zmiany w programie 500 plus

Projekt Rodzina 500 plus to nieopodatkowana dotacja finansowa w wysokości 500 zł comiesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które uzyskuje każdy, bez względu na wielkość dochodów. Rodziny o niewielkich dochodach dostaną wsparcie dodatkowo na pierwsze lub jedyne dziecko – gdzie złożyć wniosek. Jest to świadczenie państwowe o założeniu długoletnim, umożliwiające wychować dzieci oraz docelowo minimalizujące ubóstwo i bezdzietność w rodzinach, które wahają się z podjęciem decyzji o następnym dziecku ze względów pieniężnych. Jest zrozumiałe, iż taka kwota nie wystarcza na wychowanie dziecka, ale znacząco poprawia dochód w tych grupach, które zmagają się z biedą albo ubóstwem, gdyż często taka finansowa dotacja państwa pozwala rodzinie przeżyć lub zakupić główne pomoce dydaktyczne czy ubranka dla dzieci – formalności 500 plus. By uzyskać dopłatę z planu 500 plus, należy wypełnić wniosek oraz złożyć go w urzędzie gminy, nadać pocztą lub dostarczyć wniosek przez internet. Należałoby także kontrolować zmiany w programie oraz formy przedkładania wniosków na nowy rok kalendarzowy – rodzina 500 plus.