żużel

Normalny beton to masa powstająca ze zmieszania cementu, kruszywa i wody. Dodanie nietypowych produktów powoduje, iż potrafią się poprawić jego właściwości, takie jak porowatość, pochłanianie i odprowadzanie wody lub mrozoodporność. Surowy beton jest jednym spośród najbardziej znanych produktów budowlanych we teraźniejszym budownictwie, ale coraz bardziej powszechne stają się betony lekkie lub mieszane – żel-bet. Do wyrobu betonów naturalnych z rozmaitych kruszyw, stosuje się przeważnie drobne kruszywa mineralne i odpady produkcyjne kruszywa ze spiekanych glin i materiałów skalnych, a dodatkowo wypełniacze organiczne, zwykle drewnopochodne oraz polimerowe. W zależności od tego, jakie elementy mają być przygotowane, wybieramy rodzaj betonu – inny będzie dla ogrodzenia betonowego, inny do bloczków betonowych, inny do pustaków czy belek betonowych albo balustrad na balkony czy schody – pustaki. Jeśli nie wiesz, z którego wariantu betonu wykonać określony element, by jego ciężar lub zalety odpowiadały przeznaczeniu wewnątrz albo na zewnątrz biurowca, każdorazowo możesz spytać o wskazówkę znawców, wysyłając pytanie poprzez stronę kontaktową na beton z żużla paleniskowego.