Czymkolwiek byłoby uczucie – bólem czy radością – jest darem, jego wartość polega na tym, że jest prawdziwe i uprzytomnia ci, że jesteś żyjącą istotą.

Marshall B. Rosenberg

Psychoterapia Ząbki, Psychoterapia par Ząbki

W Pracowni Tak - czuję przestrzegamy obowiązujących zasad epidemiologicznych dotyczących Covid 19.

Rodzaje wsparcia

Najskuteczniejszym sposobem regulowania trudnych emocji (…) jest dzielenie się nimi. Pomaga w przeorganizowaniu myśli i reakcji, zrozumieniu co jest najważniejsze (…) doznaniu pociechy i ukojenia...

https://takczuje.pl/psychoterapiaindywidualna/

Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie...

 

 

https://takczuje.pl/psychoterapia-paryw-podejsciu-eft/

Emocjonalne więzi są nam potrzebne do przetrwania. Dobre stosunki są jedyną i najlepszą receptą na dobre zdrowie i najpotężniejszym środkiem przeciwko starzeniu się...

https://takczuje.pl/konsultacje-wychowawcze/
Życie z dziećmi w rodzinie nie polega na tym, co potocznie nazywamy wychowaniem. Decydująca jest jakość indywidualnego i wspólnego życia dorosłych...
https://takczuje.pl/psychoterapia-on-line/
Wszystkie rodzaje psychoterapii są obecnie dostępne także w formule online. Pracujemy przez szyfrowane komunikatory, które dają możliwość zamknięcia spotkania...

Zajmujemy się pomocą osobom, które:

doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym

cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości

doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami

chcą się przyjrzeć swojemu życiu

cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia

chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu

potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe

chcą odbudować więź
w związku

doświadczają objawów psychosomatycznych

doświadczają objawów silnego stresu

Jeśli jakiś temat jest Ci bliski zadzwoń i umów się na wizytę.

Specjaliści Tak - czuję

Magdalena Jankowska-Makowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, założycielka Tak-Czuję Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

Katarzyna Langner

psycholog, psychoterapeutka, pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej

 

 

Barbara Olechowska

psychoterapeutka, pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej Gestalt

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych