Najskuteczniejszym sposobem regulowania trudnych emocji (…) jest dzielenie się nimi. Pomaga w przeorganizowaniu myśli i reakcji, zrozumieniu co jest najważniejsze (…) doznaniu pociechy i ukojenia.

Sue Jonhson

Pomoc psychologiczna (konsultacja psychologiczna)
– czym jest?

Jest to spotkanie lub kilka spotkań z psychoterapeutą (zazwyczaj do trzech spotkań), podczas których Klient opowiada o swojej aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej, psychoterapeuta pomaga zobaczyć kontekst, w jakim występują trudności Klienta, pyta o dotychczasowe życie i pomaga określić, jaka forma pomocy/wsparcia będzie najlepsza dla Klienta i jego możliwości. Terapeuta sprawdza razem z Klientem czy jego celem jest podjęcie psychoterapii czy też chce zasięgnąć opinii specjalisty na temat charakteru swoich trudności i chce dobrać odpowiednią metodę odpowiadającą jego potrzebom (coaching, grupa terapeutyczna, warsztaty lub szkolenia, wizyta u psychiatry itd.). Konsultacja psychologiczna to też dobry czas na sprawdzenie czy Klient dobrze czuje się w obecności danego terapeuty i jest gotowy z jego towarzyszeniem przyglądać się swojemu życiu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych