Specjaliści

Magdalena
Jankowska-Makowska

Magdalena Jankowska-Makowska – psycholog, psychoterapeutka, założycielka Tak-Czuję.

Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

Pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej (w tym Terapii Skoncentrowanej na Emocjach), zapraszam na:

• psychoterapię indywidualną
• psychoterapię par
• konsultacje psychologiczne
• konsultacje wychowawcze
• warsztaty i wykłady psychoedukacyjne

Moje wykształcenie i doświadczenie:

• czteroletnia Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
• całościowe szkolenie pracy z parami metodą EFT - Terapii Skoncentrowanej na Emocjach prowadzone przez Dr Leanne Campbell i Dr Davida Fairweather,
• I i II poziom szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) w Ośrodku INTRA
• Szkolenie „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików”,
• Kurs pomocy psychologicznej (INTRA).
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – psychologia – tytuł magistra
• Staż kliniczny – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA

O mnie:

• W pracy psychoterapeutycznej najbliższe są mi założenia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT – autentyczność, poszanowanie indywidualności każdej osoby, praca oparta na wsparciu i współpracy w relacji z klientem. Wierzę w siłę więzi i widzę w mojej pracy z parami, że odbudowanie bezpiecznego przywiązania pomaga w zdrowieniu nie tylko związku, jak również każdego z partnerów indywidualnie.

• Lubię poezję śpiewaną, długie spacery brzegiem morza i uspokajający mnie szum fal. W bliskich i dalszych relacjach, w literaturze i sztuce, w pracy zawodowej poszukuję wciąż inspiracji, pogłębiam w ten sposób wiedzę o sobie i świecie i jest to niezmiennie moją pasją.

Przynależność do organizacji zawodowych:

• Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Integracji Społecznej Stowarzyszenia INTRA,
• Polskie Stowarzyszenie EFT (PSEFT),
• ICEEFT (The International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy).

Katarzyna Langner

psycholog, psychoterapeuta

Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, doświadczeniowej (w tym Terapii Skoncentrowanej na Emocjach), zapraszam na:

• psychoterapię indywidualną
• psychoterapię par
• psychoterapię wspierającą dla seniorów
• konsultacje psychologiczne
Pracuję zarówno stacjonarnie jak i on line.

Moje wykształcenie i doświadczenie:

• Całościowe szkolenie pracy z parami metodą EFT - Terapii Skoncentrowanej na Emocjach prowadzone przez Lieven Migerode,
• Czteroletnie Studium Psychoterapii oraz roczna Szkoła Psychoterapii Par i Małżeństw w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w trakcie),
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia – tytuł magistra,
• Kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
• Staż kliniczny odbyłam na zamkniętym oddziale leczenia zaburzeń psychiatrycznych  w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego,
• Doświadczenie zdobyłam, pracując jako psychoterapeuta w Stowarzyszeniu PRO w Ząbkach, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach, w szpitalu „Drewnica” przy Projekcie „RAZEM w walce z Alzheimerem”, w prywatnych ośrodkach terapeutycznych,
• Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Przynależność do organizacji zawodowych:

• Polskie Stowarzyszenie EFT (PSEFT),
• ICEEFT (The International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy.

O mnie:

• Spotkanie z drugim człowiekiem, zbudowanie przestrzeni zaufania, akceptacji, w której Klient może rozpocząć podróż w głąb siebie, daje mi poczucie sensu w życiu i ogromną satysfakcję.
• Wolny czas lubię spędzać z bliskimi, spacerować, czytać. Potrzebuję też pobyć wyłącznie sama ze sobą, ukojenie i spokój odnajduję w ciszy i obcowaniu z naturą. Wierzę, że dla utrzymania własnego dobrostanu, poczucia wewnętrznej równowagi ważne jest kochanie siebie i świata, szukanie i robienie rzeczy, które dają radość.

Barbara Olechowska

Pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej Gestalt, zapraszam na:

• Psychoterapię indywidualną dorosłych
• Psychoterapia indywidualną młodzieży 16 +
• Psychoterapię grupową
• Konsultacje psychoterapeutyczne
• Konsultacje wychowawcze

Moje wykształcenie i doświadczenie:

- Czteroletnia szkoła psychoterapii Instytut Terapii Gestalt w Krakowie (w tym I i II etap szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt) – potwierdzona Certyfikatem
- staż/wolontariat w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul Nowowiejska;
- Trening terapeutyczny w konwencji Gestalt;
- Trening umiejętności społecznych - Efektywne kształtowanie kluczowych kompetencji psychospołecznych oraz życiowych
- Zarządzanie Oświatą - MSCDN
- Socjoterapia - Akademia Pedagogiki Specjalnej
- pedagogika specjalna - Uniwersytet Warszawski
- resocjalizacja - Akademia Pedagogiki Specjalnej
- kursy, seminaria z zakresu pracy pedagogicznej i terapeutycznej
- konferencje, webinary z zakresu pracy psychoterapeutycznej w ujęciu Gestalt i innych modalności

Przynależność do organizacji zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

O mnie:

• W pracy terapeutycznej towarzyszę w drodze do zmiany. Jestem otwarta i ciekawa ludzi. Inspiruje mnie rozwój i chęć dążenia do zmiany. Jestem odważna i cierpliwa. Staram się żyć i pracować w zgodzie ze sobą i światem.
• Wiedzę zdobywałam, szkoląc się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Dokształcam się na kursach, seminariach, konferencjach dotyczących rozwoju i wychowania. Terapii indywidualnej i grupowej doświadczyłam w procesie własnych zmian.
• Doświadczenie w pracy zawodowej: Stowarzyszenie PRO, Szkoła Podstawowa, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna.
• Każdy zasługuje na godne, dobre życie. Staram się w tym pomagać.

Zajmujemy się pomocą osobom, które:

doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym

cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości

doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami

chcą się przyjrzeć swojemu życiu

cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia

chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu

potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe

chcą odbudować więź
w związku

doświadczają objawów psychosomatycznych

doświadczają objawów silnego stresu

Jeśli jakiś temat jest Ci bliski zadzwoń i umów się na wizytę.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych