Specjaliści

Magdalena
Jankowska-Makowska

Magdalena Jankowska-Makowska

psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, założycielka Tak-Czuję Pracowni Psychoterapii i Rozwoju

Pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej (w tym Terapii Skoncentrowanej na Emocjach), zapraszam na:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię par
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje wychowawcze
 • warsztaty i wykłady psychoedukacyjne

Moje wykształcenie i doświadczenie:

 • certyfikat nr 79/T/2023 Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA
 • czteroletnia Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • całościowe szkolenie pracy z parami metodą EFT - Terapii Skoncentrowanej na Emocjach prowadzone przez Dr Leanne Campbell i Dr Davida Fairweather,
 • I i II poziom szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) w Ośrodku INTRA
 • Szkolenie „W stronę profesjonalizacji pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików",
 • Kurs pomocy psychologicznej (INTRA).
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – psychologia – tytuł magistra
 • Staż kliniczny – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu MSWiA

O mnie:

 • W pracy psychoterapeutycznej najbliższe są mi założenia terapii humanistyczno-doświadczeniowej – autentyczność, poszanowanie indywidualności każdej osoby, praca oparta na wsparciu i współpracy w relacji z klientem. W pracy z parami bazuję zaś na modelu EFT stworzonym przez Dr. Sue Johnson opartym na nauce o przywiązaniu osób dorosłych. Wierzę w siłę więzi i widzę w mojej pracy z parami, że odbudowanie bezpiecznego przywiązania pomaga w zdrowieniu nie tylko związku, jak również każdego z partnerów indywidualnie.
 • Lubię poezję śpiewaną, długie spacery brzegiem morza i uspokajający mnie szum fal. W bliskich i dalszych relacjach, w literaturze i sztuce, w pracy zawodowej poszukuję wciąż inspiracji, pogłębiam w ten sposób wiedzę o sobie i świecie i jest to niezmiennie moją pasją.

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Integracji Społecznej Stowarzyszenia INTRA,
 • Polskie Stowarzyszenie EFT (PSEFT),
 • ICEEFT (The International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy).

Katarzyna Langner

psycholog, psychoterapeutka, pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej

Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, doświadczeniowej (w tym Terapii Skoncentrowanej na Emocjach), zapraszam na:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię par
 • psychoterapię wspierającą dla seniorów
 • konsultacje psychologiczne
 • Pracuję zarówno stacjonarnie jak i on line.

Moje wykształcenie i doświadczenie:

 • Całościowe szkolenie pracy z parami metodą EFT - Terapii Skoncentrowanej na Emocjach prowadzone przez Lieven Migerode,
 • Czteroletnie Studium Psychoterapii oraz roczna Szkoła Psychoterapii Par i Małżeństw w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w trakcie),
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia – tytuł magistra,
 • Kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 • Staż kliniczny odbyłam na zamkniętym oddziale leczenia zaburzeń psychiatrycznych  w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica" oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • Doświadczenie zdobyłam, pracując jako psychoterapeuta w Stowarzyszeniu PRO w Ząbkach, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach, w szpitalu „Drewnica" przy Projekcie „RAZEM w walce z Alzheimerem", w prywatnych ośrodkach terapeutycznych,
 • Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • Polskie Stowarzyszenie EFT (PSEFT),
 • ICEEFT (The International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy.

O mnie:

 • Spotkanie z drugim człowiekiem, zbudowanie przestrzeni zaufania, akceptacji, w której Klient może rozpocząć podróż w głąb siebie, daje mi poczucie sensu w życiu i ogromną satysfakcję.
 • Wolny czas lubię spędzać z bliskimi, spacerować, czytać. Potrzebuję też pobyć wyłącznie sama ze sobą, ukojenie i spokój odnajduję w ciszy i obcowaniu z naturą. Wierzę, że dla utrzymania własnego dobrostanu, poczucia wewnętrznej równowagi ważne jest kochanie siebie i świata, szukanie i robienie rzeczy, które dają radość.

Barbara Olechowska

psychoterapeutka, pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej Gestalt

 

Pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej Gestalt, zapraszam na:

 • Psychoterapię indywidualną dorosłych
 • Psychoterapia indywidualną młodzieży 16 +
 • Psychoterapię grupową
 • Konsultacje psychoterapeutyczne
 • Konsultacje wychowawcze

Moje wykształcenie i doświadczenie:

 • Czteroletnia szkoła psychoterapii Instytut Terapii Gestalt w Krakowie (w tym I i II etap szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt) – potwierdzona Certyfikatem
 • staż/wolontariat w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul Nowowiejska;
 • Trening terapeutyczny w konwencji Gestalt;
 • Trening umiejętności społecznych - Efektywne kształtowanie kluczowych kompetencji psychospołecznych oraz życiowych
 • Zarządzanie Oświatą - MSCDN
 • Socjoterapia - Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • pedagogika specjalna - Uniwersytet Warszawski
 • resocjalizacja - Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • kursy, seminaria z zakresu pracy pedagogicznej i terapeutycznej
 • konferencje, webinary z zakresu pracy psychoterapeutycznej w ujęciu Gestalt i innych modalności

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

O mnie:

 • W pracy terapeutycznej towarzyszę w drodze do zmiany. Jestem otwarta i ciekawa ludzi. Inspiruje mnie rozwój i chęć dążenia do zmiany. Jestem odważna i cierpliwa. Staram się żyć i pracować w zgodzie ze sobą i światem.
 • Wiedzę zdobywałam, szkoląc się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim. Dokształcam się na kursach, seminariach, konferencjach dotyczących rozwoju i wychowania. Terapii indywidualnej i grupowej doświadczyłam w procesie własnych zmian.
 • Doświadczenie w pracy zawodowej: Stowarzyszenie PRO, Szkoła Podstawowa, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna.
 • Każdy zasługuje na godne, dobre życie. Staram się w tym pomagać.

Natalia Sawicka

psycholog

Pracuję jako psycholog,
zapraszam na:

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje wychowawcze
 • warsztaty i wykłady psychoedukacyjne

Moje wykształcenie i doświadczenie:

 • Praca dydaktyczna na Uczelni Wyższej WSB Merito w Warszawie,
 • Ukończenie szkolenia do prowadzenia programu profilaktycznego "Debata" dla szkół podstawowych,
 • Staż kliniczny na XIII Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie,
 • Staż kliniczny na Oddziale Afektywnym F7 w II Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • Staż naukowy w Polskiej Akademii Nauk przy grancie Sonatina - badanie osób z halucynacjami słuchowymi,
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców we współpracy z Centrum Działań Profilaktycznych oraz firmą GENESIS,
 • Szkolenia z zakresu tematyki żałoby, opieki paliatywnej i towarzyszenia osobie umierającej prowadzone przez Instytut Dobrej Śmierci.,
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - psychologia - tytuł magistra

O mnie:

 • Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z grupami i systemami rodzinnymi oraz szkolnymi, a od czasu ukończenia studiów zaczynam stawiać swoje pierwsze kroki w pracy indywidualnej podczas konsultacji psychologicznych. Interesuję się podejściem egzystencjalnym i humanistycznym, które zakłada, że każdy z nas jest ekspertem od swojego życia i dotarcie do prawdziwego Ja umożliwia budowanie życia opartego na własnych wartościach.
 • Głęboko wierzę, że empatia, autentyczność i gotowość do towarzyszenia drugiej osobie w kryzysie psychicznym są podstawą do tworzenia bezpiecznej atmosfery, w której wspólnymi siłami pomagam osobom przeżywać trudne chwile i kryzysy psychiczne.

Zajmujemy się pomocą osobom, które:

doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym

cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości

doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami

chcą się przyjrzeć swojemu życiu

cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia

chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu

potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe

chcą odbudować więź
w związku

doświadczają objawów psychosomatycznych

doświadczają objawów silnego stresu

Jeśli jakiś temat jest Ci bliski zadzwoń i umów się na wizytę.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych