Życie z dziećmi w rodzinie nie polega na tym, co potocznie nazywamy wychowaniem. Decydująca jest jakość indywidualnego i wspólnego życia dorosłych. Życie dorosłych ma większy wpływ na dzieci niż jakiekolwiek świadome próby i metody wychowawcze.

Jesper Juul

Czym są konsultacje wychowawcze?

Konsultacje wychowawcze to spotkania mające na celu wesprzeć rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych, rodzinnych, uwzględniając zawsze dobro dziecka.

Celem konsultacji jest głębsze zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszenia. Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania:
• decyzją o kilku spotkaniach psychoedukacyjnych dla rodziców - wyposażenia rodziców w wiedzę która wystarczy, aby poradzić sobie z problemem,
• decyzją, że dziecko powinno podjąć psychoterapię indywidualną lub grupową,
• decyzją o terapii rodzinnej lub terapii pary (rodziców).
Konsultacje są formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego, a nie oddziaływaniem terapeutycznym.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych