Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące i udane życie.

Nancy McWilliams

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna to proces, w którym Klient wraz z psychoterapeutą pracuje nad problematycznymi obszarami swojego życia, osobowości i relacji z innymi. Celem psychoterapii jest zmiana, rozwój, poprawienie jakości swojego życia, a przez to zdrowia i kondycji całego organizmu. Istotą psychoterapii jest relacja oparta na akceptacji, zrozumieniu i autentyczności powstająca między Terapeutą a Klientem (jest niezbędna do tego, aby proces terapeutyczny był udany).

Zazwyczaj Klienci trafiają na psychoterapię, kiedy ich osobiste cierpienie staje się trudne do zniesienia, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Cierpienie może dotyczyć różnych obszarów, najczęściej ukazując się pod postacią różnych objawów, tj.:
• depresja
• zaburzenia lękowe
• rozchwianie emocjonalne
• natrętne myśli lub/i przymusowe zachowania
• zaburzenia odżywiania
• trudność w podjęciu decyzji
• przedłużająca się żałoba
• cierpienie w bliskich relacjach - przemoc, wycofanie, zerwanie więzi
Często pojawiające się objawy związane są z trudnymi, traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości. W bezpiecznej relacji można pozwolić sobie na powrót do tych wydarzeń, zalegających uczuć tak, aby przestały nas one dręczyć w obecnym życiu.

Poprzez odkrycie i zrozumienie, z czego wynikają objawy przynoszące cierpienie, dlaczego się pojawiają, co leży u ich podłoża, dochodzi do zmiany. Ważnym elementem terapii jest nauka lepszego rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich myśli, emocji i potrzeb. Jest to kluczowe, ponieważ dzięki tej umiejętności w bardziej elastyczny i efektywny sposób możemy decydować o tym, co jest dla nas dobre, czego potrzebujemy i co wybieramy.

Psychoterapia może być:

• Krótkoterminowa - trwa zwykle od 6 do 12 cotygodniowych spotkań. Służy pomocą w konkretnej sytuacji życiowej lub rozwiązaniu konkretnego problemu.
• Długoterminowa - trwa od kilku miesięcy do paru lat. Opiera się na pracy nad trudnościami i mechanizmami, które są przyczyną cierpienia zgłaszającej się osoby.
Spotkania obywają się raz w tygodniu (w niektórych podejściach terapeutycznych częściej).
Spotkania trwają 50 minut przez określony czas (w zależności od charakteru trudności Klienta od 3 miesięcy do kilku lat).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych